Nieuwe webstek

november 15, 2010

Beste lezer,

NJSV heeft vanaf heden een nieuwe webstek. Door gewoon www.njsv.org in te typen, komt u hierop terecht.
Vanaf nu worden op de blog dan ook geen nieuwe berichten meer geplaatst.

Houzee,

NJSV-nationaal


Dwars door Wezembeek

september 3, 2010


NJSV-café

september 1, 2010


Yzerwake en VTM

augustus 22, 2010

Net als elk jaar ging NJSV weer in grote getale naar Yzerwake. Dit deden we samen met meer dan 5.000 andere Vlaams-nationalisten, wat deze 9de wake weer tot een enorm succes maakte. Ook de sprekers – Wim De Wit en Matthias Storme – wisten het volk te bekoren en staken zeer strijdvaardige en radicale speeches af. Dit alles bewijst nogmaals dat nationalisme werkelijk leeft in Vlaanderen en dat we klaar zijn voor onafhankelijkheid. Dit wangedrocht, belgië genaamd, is ten dode opgeschreven en moet enkel nog begraven worden. De huidige mislukkingen bij de regeringsvorming staven dit nogmaals. Zoals jullie merken heeft NJSV niets dan lof voor de organisatie van Yzerwake en belooft nu al plechtig er volgend jaar weer bij te zijn.

Maar…Wallonië had blijkbaar zijn knokploegen opgetrommeld. Een tiental Waalse anarchisten waren vanuit Luik onderweg naar Yzerwake met boksbeugels, Spaanse matrakken en ander wapentuig. Het is dus duidelijk dat zij niet met ons wilden komen praten, integendeel, zij waren uit op een regelrechte raid op onze vreedzame Vlaamse manifestatie. Gelukkig wisten onze eigen ordendienst en de politie deze relschoppers op tijd te onderscheppen en vielen er geen gewonden.

Verscheidene media, zoals VTM en Radio 1, deden zeer veel moeite om te laten uitschijnen dat de relschoppers Vlaams-nationalisten waren. Zo meldde VTM op zijn 7 uur journaal dat er “een tiental manifestanten waren opgepakt met verboden wapens”, dit zonder te vermelden dat het Luikse anarchisten waren. Op deze manier geeft de media op een zeer laffe wijze een tendentieuze berichtgeving die tot doel heeft de Vlaamse Beweging te schaden. Uiteraard pikken wij dit niet van VTM en eisen wij een officiële verklaring hieromtrent en een rechtzetting van de foutieve berichtgeving.


13 juni: Een overwinning van het Vlaams nationalisme

juni 14, 2010

24uur na de eerste uitslagen van de verkiezingen is het definief: de N-VA is niet alleen de grootste politieke partij aan Vlaamse zijde, maar zelfs van heel België! Een duidelijk signaal dus van de Vlaamse kiezer. Een signaal dat de Vlaming de Belgische structuren beu is en dat hij kiest voor meer Vlaamse automie en het einde van België. Als radicaal Vlaams nationalistische vereniging is dit dan ook prachtig nieuws, het toont aan dat onze koers die we al jaren varen wel degelijk de juiste is. België werkt niet meer, NJSV zegt het al jaren en de bevolking nu ook.

Het NJSV hoopt dan ook dat dit duidelijk signaal van Vlaams nationalisme ( 44% N-VA en VB samen in de senaat) wordt omgezet in de werkelijkheid. We weten dat N-VA kiest voor een geleidelijke evolutie naar onafhankelijkheid en het NJSV heeft hier geen probleem mee. Wij willen namelijk ons einddoel bereiken: een onafhankelijk Vlaanderen,de wijze waarop maakt voor ons verbond minder uit. We hopen echter wel dat die grote staatshervorming effectief een tussenstap wordt naar Vlaamse onafhankelijkheid en dat het hier niet zal bij blijven. NJSV steunt de N-VA in deze hervorming maar zal tegelijk kritisch blijven en N-VA blijven herinneren aan haar uiteindelijk einddoel: Vlaamse onafhankelijkheid

We hopen dat N-VA mag slagen in haar missie en mag slagen in die grote staatshervorming, maar tegelijk ook nuchter blijft. Indien we weer na maanden van onderhandelingen weer hetzelfde zien roepen we de N-VA op om samen met de Vlaamse partijen de Belgische staat opdoeken en volledig te gaan voor de eenzijdige onafhankelijkheidsverklaring. Laat deze staatshervorming een stap richting de onafhankelijkheid zijn van Vlaanderen en de gelegenheid voor Wallonië om zich voor te bereiden om het einde van België. Indien de Walen niet deze tussenstap willen maken en blijven NON zeggen, zal dit enkel maar in hun eigen nadeel zijn. Hopelijk zien ze dit in en gaan de ze mee in de geleidelijke opdeling van België.

De kiezer heeft beslist, de kiezer kiest voor de koers naar de Vlaamse onafhankelijkheid!!!


Stem Vlaams!

mei 15, 2010

Op 13 juni zijn het – zoals algemeen geweten – federale verkiezingen. Dit kunnen wel eens historische verkiezingen worden, die het verschil maken tussen een onderdrukt of een vrij Vlaanderen. Omdat wij als NJSV resoluut voor de tweede mogelijkheid gaan, willen wij door middel van een kleinschalige campagne onze mening (die in het bericht hieronder te lezen is) kracht bijzetten.

Vrijdagavond ging het NJSV affiches plakken onder de slogan “Stem Vlaams!”. Zo hopen wij de stemplichtige bevolking aan te zetten om te stemmen voor Vlaanderen en de V-partijen. Deze stem is de enige kans om onze jeugd, onze kinderen en kleinkinderen een waardige toekomst te geven. Een toekomst in een onafhankelijk Vlaanderen, dat kapitaalkrachtig is, waar we niet elk jaar 12 miljard euro aan Wallonië geven en waar onze eigen cultuur primeert boven de verfransing, veramerikanisering en multiculturalisering. Mogen wij dan ook hopen dat er naar onze boodschap wordt geluisterd en dat de V-partijen goed scoren op 13 juni, zodat we hopelijk kunnen spreken van de laatste verkiezingen voor de Belgische staat.

stem_vlaams


NJSV en 13 juni

mei 9, 2010

Hoewel het een schande is dat BHV nog steeds niet gesplitst is roept NJSV massaal op om te gaan stemmen. Deze verkiezingen zijn immers te belangrijk om  je stem niet te laten horen! NJSV roept dan ook op om te stemmen met een hart voor Vlaanderen en dus een stem uit te brengen voor 1 van de beide V-partijen. Ook indien je nog geen stemrecht hebt kan je bijdragen aan een overwinning voor het Vlaamse kamp door vrienden en familie te overtuigen om te stemmen voor de V-partijen.

Omdat NJSV ook de aandacht wil vestigen op het feit dat BHV nog steeds niet gesplitst is en de verfransing van onze Vlaamse gemeenten blijft doorgaan trok NJSV het vorige weekend ten strijde tegen de verfransing van de Vlaamse rand rond Brussel. NJSV bracht dan ook een duidelijke boodschap die de meesten onder ons niet ontgaan is. Ook in de toekomst kunnen er nog zulke acties plaats vinden indien de franstaligen de kieskring niet splitsen en de verfransing blijft doorgaan.

Ook acties zoals de ‘Vlaggenactie’ van Voorpost steunt NJSV tenvolle. Bij deze actie werden tientallen bruggen op de Vlaamse autosnelwegen voorzien van  leeuwenvlaggen. Deze heersten over de autonsnelwegen tijdens de ochtendspits om het in de woorden te zeggen van de VRT nieuwsdienst.


Splits BHV nu!

april 19, 2010


Ons vir jou Suid-Afrika

april 6, 2010


Splitsing BHV

april 5, 2010

Binnen ongeveer 2 weken zal Jean Luc Dehaene zijn ‘oplossing’ voor BHV op tafel leggen. Het NJSV verwacht echter niet veel goeds van deze oplossing voor het BHV dossier. Dehaene heeft immers doorheen de geschiedenis een reputatie opgebouwd van toegevingen. Toegevingen van Vlamingen aan de Walen wel te verstaan. Voor NJSV is het duidelijk: BHV moet gesplitst worden zonder toegevingen! Zelfs de eigen grondwet van dit land ( die voor de franstaligen blijkbaar toch zo belangrijk is) stelt de Vlamingen in hun gelijk! Ook een rapport van de Europese Commissie gaf de Vlamingen gelijk en dat Vlaanderen recht heeft op de Brusselse randgemeenten. Waarom zouden we dan toegeven? Dat zou immers hetzelfde zijn als geld betalen aan een dief om je eigen GSM terug te krijgen! Voor de meeste mensen is dit toch gezond verstand? Blijkbaar voor de mensen uit de wetstraat niet. Daarom is het aan de Vlaamse beweging dit gezond verstand te tonen aan de regering. NJSV zal dan ook niet aarzelen om actie te voeren indien er toegevingen zullen worden gedaan in dit dossier. NJSV laat de rand niet los!